אל תפספס הזדמנות כשאתה רואה אותה.

"חוק בכר"נתחיל עם "חוק בכר". "חוק בכר" הוא בעצם סדרת תקנות כלכליות שנקראות על שם יוסי בכר, המנכ"ל לשעבר של משרד האוצר, שעמד בראש ועדה שהמלצה להקטין את הריכוז של הפעילויות הקשורות להון הישראלי בבנקים, ולחייב את הבנקים למכור לגופים חוץ בנקאיים את קופות הגמל, קרנות הנאמנות וקרן ההשתלמות – עליהם יוסבר בהמשך.  התקנות גם מאפשרות לבנקים להיכנס לתחומי פעילות חדשים, כמו מתן יעוץ לחיסכון פנסיוני.

עכשיו בטח נדלקת אצלכם איזה נורה ואתם נזכרים שהדו"חות השנתיים שהייתם מקבלים בערך בסביבות ינואר מהבנקים לגבי קופות הגמל שלכם, התחלפו בחברות פרטיות כמו: מגדל, הראל ועוד. כל זה קרה לאור "חוק בכר". חשוב לדעת כי מעכשיו, קופות הגמל שלכם כבר לא שמורות בבנק אלא במקום אחר. איפה? ננסה להסביר.