אל תפספס הזדמנות כשאתה רואה אותה.

מידע מטעם משרד האוצר


גם המדינה שלנו שרוצה כמובן להטיב עם אזרחיה, פתחה אתר אינטרנט שמתעסק בנושאים האלו. האתר שייך לאגף שוק ההון, ביטוח וחסכון באתר של משרד האוצר : http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp
אשר נותן לכם האזרחים הקטנים כל מיני אפשרויות לדעת, ללמוד ולהשוות בנושאי שוק ההון. לדוגמא:

בנושא שוק ההון: האתר מביא מושגי יסוד של שוק ההון,סקירות תקופתיות  ואכיפה וסדרי דין של שוק ההון ועוד

בנושא ביטוח: האתר מתייחס לנושא של ביטוחי רכב חובה וביטוחי חיים:
תעריפים, השוואות מחשבון ביטוח רכב חובה ועוד

בנושא קרן הפנסיה: האתר מסביר על הסדר קרנות הפנסיה, מושגי יסוד
בפנסיה,נקודות חשובות בבחירת קרן פנסיה, רשימת קרנות פנסיה ותיקות ורשימת קרנות פנסיה חדשות ונושאים נוספים. כמו כן האתר מפעיל מערכת שנקראת פנסיה- נט שהיא מערכת שבה תוכלו לקבל מידע מפורט אודות הרווחים של  קרנות הפנסיה החדשות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את הרווחים שהשיגו אלה מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן. 

בנושא קופות הגמל: האתר מביא רשימה של קופות הגמל, דוחות שנתיים של קופות הגמל, שאלות ותשובות. גם פה האתר מפעיל מערכת הנקראת גמל – נט שהיא מערכת להשוואה בין קופות הגמל הקיימות. במערכת זו תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות קופות הגמל הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן.

בנושא הלבנת הון: מפורסמים באתר זה שני צווים בנושא: צו איסור הלבנת הון בביטוח וצו איסור הלבנת הון בקופות גמל – מתברר שיש גם מקרים כאלו.

פניות ציבור: האתר מאפשר לכם להגיש תלונה במידה ויש לכם שקשורה לשוק ההון , לקבל מידע על תלונות שהוגשו, מציג שאלות ותשובות בנושא, מציג הכרעת עקרוניות ונושאים נוספים.

s ניתנים טפסים לבקשת רישוי לסחר במטבע ומפורטות העסקאות המחויבות בדיווח סובייקטיבי.

כמובן שהאתר גם מפרסם מילון מונחים, , מספר על אודות האגף לשוק ההון ועל יעדיו, מפרסם דוחות ופרסומים אחרים של האגף, מאפשר שירותים מקוונים, כמו תלונות , איתור סוכנים וסוכנויות ביטוח ועוד, מפרט על הסדרה וחקיקה, מכיל טפסים הקשורים לשוק ההון הניתנים להורדה מהאתר ועוד כמה דברים שלא מובנים לאנשים מן השורה. אבל לסיכום, האתר של משרד האוצר מאוד מומלץ לידע הכללי שלנו.