אל תפספס הזדמנות כשאתה רואה אותה.

מושגים בסיסיים משוק ההון

קופת גמל

קרן המוקמת באישור משרד האוצר. קופות גמל למעשה הם חסכונות פנסיונים, כלומרפיקדון כספי לטווח ארוך, שנועד לשמש כמקור מחיה בעבור מי שפורשים מעבודתם אחרי גיל 63-67 . לאחר הרפורמה של נתניהו, נשים פורשות בגיל 63 וגברים פורשים בגיל 67. המדינה בעצם מעודדת את האזרחים לחסוך לרגל הפנסיה באמצעות הטבות מס, המוענקות למפקידים (בדרך כלל עצמאיים אבל גם שכירים יכולים ליהנות מהחזרי מס). החיסרון של החיסכון הפנסיוני הוא שאי אפשר למשוך את הכסף לפני מועד הפרישה מהעבודה. ואם אתם שואלים מדוע כל כך חשוב למדינה שנחסוך לפנסיה? למדינה איכפת כי היא לא רוצה שתהיו תלויים בה. מקצבת הזקנה בלבד של הביטוח הלאומי אי אפשר להתקיים בכבוד בגיל זקנה, ומי שלא חסך, מוצא את עצמו נזקק לשירותים הסוציאליים של המדינה כדי להמשיך ולהתקיים.
קופת גמל היא אחד מהחסכונות הפנסיוניים שאדם יכול לחסוך בו לקראת הפנסיה שלו. יש מקומות עבודה, בדרך כלל ציבוריים, שכחלק מההטבות לעובדיהם הם מעניקים לעובדיהם הפקדות בקופות גמל. ההפקדות נעשות באחוז מסוים מהמשכורת על  המעביד ואחוז מסוים המשכורת על העובד.

קרן השתלמות

סוג של פיקדון פיננסי, המשותף לעובד השכיר ולמעביד. העובד השכיר יכול להפקיד בקרן עד 2.5 אחוזים  משכרו והמעביד יכול להפקיד עד 7.5 אחוזים משכרו של העובד.  ההפקדות והמשיכות פטורות ממס. כספי הקרן מושקעים בשוק ההון וצוברים רווחים כמו ריבית והצמדה.  לאחר שש שנים ממועד פתיחת קרן ההשתלמות, יכול העובד למשוך את הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות. קרנות ההשתלמות הן האמצעי הפיננסי היחיד במשק ובשוק ההון הישראלי שעדיין פטור ממס, לעומת חסכונות אחרים וקופות גמל, שכן חייבים במס. לכן זה מאוד משתלם לחסוך בקרן השתלמות ולשמור בהם את הכספים המצטברים בהם לפני תום שש השנים. לאחר שעברו שש שנים ומשכתם את הכסף, הקרן מתחדשת לשש שנים נוספות.

קרנות נאמנות

קרנות אלה מתאימות למי שרוצה להתנסות  במניות, ניירות ערך, אגרות חוב  והשקעות בבורסה.  קרן נאמנות – בהגדרתה היא השקעה משפטית להשקעות משותפות בניירות ערך אשר מנוהלת על ידי מנהל קרן ומבוקרת על ידי נאמן. מנהל הקרן מנפיק תעודות השתתפות המקנות זכות השתתפות ברווחיה של הקרן. קרן נאמנות היא בעצם מוצר פיננסי המאפשר לסחור בניירות ערך – מניות או אגרות חוב, באמצעות גוף מנהל - בית השקעות (עליו יפורט בהמשך) ולא ישירות בבורסה. בישראל פעילות כיום כאלף קרנות נאמנות שונות, שלכל אחת מהן מדיניות השקעת כספים משלה.  בתמורה לניהול ההשקעות, אתם הלקוחות עמלות למי שמנהל לכם את הקרן.